Home Rund biestverstrekking

Biestverstrekking aan kalveren is belangrijk mede om diarree en longproblemen te voorkomen/verminderen.


Er is een nieuw protocol wat betreft de biestverstrekking aan kalveren. Onderzoek en ervaringen uit de VS hebben geleid tot een nieuw protocol voor biestverstrekking.

Bij voorkeur neemt het kalf 250 IgG (Immunoglobuline) op binnen 12 uur na de geboorte. Opname door de darmwand is tot 12 uur volledig, daarna verminderd de opname snel. Na 24 uur vindt er geen opname van IgG's door de darmwand meer plaats.

 

Hiermee wordt het volgende advies gegeven:

  • Binnen 4 uur na de geboorte 3 liter eerste biest.
  • Binnen 12 uur na de geboorte nogmaals 2 liter eerste biest.
  • Daarna kan overgeschakeld worden op kunstmelk of eventueel tot dag 2 verlengde biestgift worden gegeven.

Om te controleren of een kalf biest van voldoende kwaliteit heeft opgenomen, kunnen bij kalveren van 2-5 dgn leeftijd in het bloed het gehalte van IgG's worden gemeten. Ook kan met de colostrummeter het gehalte aan IgG's in de biest worden gemeten.